A 2020/2021-es és a 2021/2022-es tanévben végzettnyolcadikos tanulóink tanulmányi eredményei a középiskolák 9. és 10. évfolyamán

A 2020/2021-es és a 2021/2022-es tanévben végzett
nyolcadikos tanulóink tanulmányi eredményei a 
középiskolák 9. és 10. évfolyamán

Az elemzés célja
A 2011. évi CXC. törvény 81. §-ban megfogalmazottak szerint az általános iskoláknak fel kell
dolgozniuk a középfokú iskola első két évfolyamán a tanítási év végén elért tanulmányi
eredményeket, természetesen személyazonosításra alkalmatlan módon. Az elemzést az iskola
honlapján vagy annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.
A kapott eredmények kiértékelésével számot tudunk vetni a tanítás-tanulás hatékonyságáról és
megoldásokat keresünk annak javítása érdekében. Célunk, hogy a diákok középiskolai eredménye
elérje vagy meghaladja az általános iskolai tanulmányi eredményeket.

A elemzés itt tölthető le.

A 2019/2020-as és a 2020/2021-es tanévben végzett nyolcadikos tanulóink tanulmányi eredményei

A 2019/2020-as és a 2020/2021-es tanévben végzett nyolcadikos tanulóink tanulmányi eredményei

A 2019/2020-as és a 2020/2021-es tanévben végzett
nyolcadikos tanulóink tanulmányi eredményei a
középiskolák 9. és 10. évfolyamán

Az elemzés célja

.A 2011. évi CXC. törvény 81. §-ban megfogalmazottak szerint az általános iskoláknak fel kell dolgozniuk a középfokú iskola első két évfolyamán a tanítási év végén elért tanulmányi eredményeket. Természetesen mindezt személyazonosításra alkalmatlan módon. Az elemzést az iskola honlapján vagy annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.
A kapott eredmények kiértékelésével számot tudunk vetni a tanítás-tanulás hatékonyságáról és megoldásokat keresünk annak javítása érdekében. Célunk, hogy a diákok középiskolai eredménye
elérje vagy meghaladja az általános iskolai tanulmányi eredményeket.

Az elemzés itt tölthető le.

A 2018/2019-es és a 2019/2020-es tanévben végzett nyolcadikos tanulóink tanulmányi eredményei a középiskolák 9. és 10. évfolyamán

A 2018/2019-es és a 2019/2020-es tanévben végzett nyolcadikos tanulóink tanulmányi eredményei a középiskolák 9. és 10. évfolyamán

Az elemzés célja

A 2011. évi CXC. törvény 81. §-ban megfogalmazottak szerint az általános iskoláknak fel kell dolgozniuk a középfokú iskola első két évfolyamán a tanítási év végén elért tanulmányi eredményeket. Természetesen mindezt személyazonosításra alkalmatlan módon. Az elemzést az iskola honlapján vagy annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.

A kapott eredmények kiértékelésével számot tudunk vetni a tanítás-tanulás hatékonyságáról és megoldásokat keresünk annak javítása érdekében. Célunk, hogy a diákok középiskolai eredménye elérje vagy meghaladja az általános iskolai tanulmányi eredményeket.

A 2018/2019-es tanévben végzett nyolcadikos tanulóink tanulmányi eredményei a középiskola 9. és 10. évfolyamán

A 2018/2019-es tanév végén a nyíregyházi Bethlen Gábor Iskola tanulóinak 74%-a gimnáziumban 19%-a szakgimnáziumban és 7%-a szakközépiskolába tanult tovább.

Itt letölthető>>>