A 2018/2019-es és a 2019/2020-es tanévben végzett nyolcadikos tanulóink tanulmányi eredményei a középiskolák 9. és 10. évfolyamán

Az elemzés célja

A 2011. évi CXC. törvény 81. §-ban megfogalmazottak szerint az általános iskoláknak fel kell dolgozniuk a középfokú iskola első két évfolyamán a tanítási év végén elért tanulmányi eredményeket. Természetesen mindezt személyazonosításra alkalmatlan módon. Az elemzést az iskola honlapján vagy annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.

A kapott eredmények kiértékelésével számot tudunk vetni a tanítás-tanulás hatékonyságáról és megoldásokat keresünk annak javítása érdekében. Célunk, hogy a diákok középiskolai eredménye elérje vagy meghaladja az általános iskolai tanulmányi eredményeket.

A 2018/2019-es tanévben végzett nyolcadikos tanulóink tanulmányi eredményei a középiskola 9. és 10. évfolyamán

A 2018/2019-es tanév végén a nyíregyházi Bethlen Gábor Iskola tanulóinak 74%-a gimnáziumban 19%-a szakgimnáziumban és 7%-a szakközépiskolába tanult tovább.

Itt letölthető>>>