Szülői vélemények az iskolánkról

Brigitta véleménye az iskoláról

Brigitta

A Bethlen Gábor Iskola a minőségi oktatást szem előtt tartva tesz hangsúlyt a tanulók erkölcsi nevelésére, a szülőkkel együttműködve, a gyermekek fejlődése érdekében.
Ebben a törekvésben igénybe veszik a tanulók mentális egészségért dolgozó szakemberek és a Szülői Tanács segítségét is.

A tanári kart szakmailag felkészült pedagógusok alkotják,
akik a 21. századi kihívásokat szem előtt tartó, korszerű oktatás elhivatott
szakemberei.

Az iskolában a művészeti nevelés magas színvonalú, nagy hangsúlyt fektetnek a kibontakozó tehetségek kiválasztására és gondozására. Az intézményi létszám ideális lehetőséget ad a színvonalas edukációra.Az épített, modern környezet folyamatosan fejlődik, a városban egyedülálló módon.

 

Zsuzsa

A Bethlen iskola légkörében van valami nagyon kedves, nagyon szabad érzés. Jó látni, hogy a gyerekek örömmel mennek iskolába, motiváltan, nem látom rajtuk a matek óra miatti szorongást, ami az én generációm iskolai élményeit még jelentősen meghatározta.

A művészeti órák magas szintűek. Kiemelkedőnek tartom, ahogy a pedagógusok a gyermekek versenyeken és fellépéseken való szereplését mentális felkészítéssel is megtámogatják. Rengeteget bátorítják a diákokat, hogy próbálgassák képességeiket, ami jelen korunkban alapvető pedagógiai elv lenne, mégis hiánycikk.

Mindennek kulcsát abban látom talán, hogy az iskola pedagógusai egytől egyig úgy tekintenek hivatásukra, mint egy küldetésre, melynek célja a kezük alatt tanuló gyermekek kivirágoztatása.

Andrea

Mindkét gyermekem a Bethlen iskolába jár, és nagyon szeretik, második otthonuknak érzik, alig akarnak délután hazajönni 🙂. Az iskolára minden szempontból az igényesség jellemző mind megjelenésében, mind értékrendjében nem utolsósorban pedig elhivatott, gyermekközpontú nevelő-oktató munkájában.

Itt a gyerekek erkölcsi nevelésére komoly hangsúlyt fektetnek, a bibliai értékrend hiteles képviselete és átadása nemcsak a tanórák keretein belül, de a tehetséggondozás, a szabadfoglalkozások alkalmával is hatékonyan megvalósul.

Itt a gyerekeinket megtanítják az egymás iránti tisztelet, elfogadás, támogató hozzáállás fontosságára. Rengeteg kreatív, vidám hangulatú programot szervez az iskola, ahol a gyerekeink lelkileg, érzelmileg feltöltődhetnek, és ez nagymértékben fokozza a motivációjukat az eredményes tanulásra.

Ebben az iskolában minden lehetőség adott, hogy nemcsak értelmes, jövőbeni céljaikért küzdeni tudó, de kiegyensúlyozott, stabil emberekké is váljanak a gyerekeink.

Tamás

A legjobb döntést hoztuk, amikor iskolaválasztásra került sor. Lehetőséget kaptunk arra – mi felnőttek és gyermekünk–, hogy megismerjük az iskola és tanulás szavak pozitív jelentését. Megtapasztalhattuk, hogy ezektől nem kell félni, ezt lehet szeretni, hogy a gyermek nem egy név az osztálynaplóban, hanem egy egyén a maga erősségeivel – gyengeségeivel, hibáival – erényeivel együtt.

Itt lehetőséget kap a diák, hogy tempójában haladjon, miközben nem kell attól tartania, hogy lemarad, vagy visszafogják lendületét.
Fontos, hogy a tanár-diák, tanár-szülő kapcsolat nem merül ki a tanulmányi eredmény megvitatásában, hogy bizalommal fordulhatnak egymáshoz megoldást keresve a felmerülő problémákra. A gyermekről hibái miatt nem lemondanak, hanem azt türelemmel javítják, ezzel is segítve beilleszkedését, fejlődését.
Egyszóval tudom, hogy ebben az iskolában jó helyen, jó kezekben, erkölcsi és hitbeli biztonságban van.

„Ismerek egy varázsszót – Személyközpontúság.
Amit nyújt – szeretet, megbecsülés, nyugalom, kiegyensúlyozott légkör a gyerekek testi-lelki, hitbeli fejlődéséhez.
Amit nem nyújt – bánat, szomorúság, megalázottság, testi-lelki sérelmek.
Fiam ebben a csodában részesül immár második éve.”

Henrietta

Amikor belépek a kapun, olyan, mintha egy másik világba csöppennék bele. Mindenki vidáman és kedvesen köszön, még az 1 osztályos gyermek is. A nagy kamaszok segítőkészek és udvariasak. Ez nagy ritkaság ebben a mai világban.