A 2020/2021-es és a 2021/2022-es tanévben végzett
nyolcadikos tanulóink tanulmányi eredményei a 
középiskolák 9. és 10. évfolyamán

Az elemzés célja
A 2011. évi CXC. törvény 81. §-ban megfogalmazottak szerint az általános iskoláknak fel kell
dolgozniuk a középfokú iskola első két évfolyamán a tanítási év végén elért tanulmányi
eredményeket, természetesen személyazonosításra alkalmatlan módon. Az elemzést az iskola
honlapján vagy annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.
A kapott eredmények kiértékelésével számot tudunk vetni a tanítás-tanulás hatékonyságáról és
megoldásokat keresünk annak javítása érdekében. Célunk, hogy a diákok középiskolai eredménye
elérje vagy meghaladja az általános iskolai tanulmányi eredményeket.

A elemzés itt tölthető le.