Ballagás 2024

Gimnázium

A nyíregyházi Bethlen Gábor Iskola és Óvoda 2002-ben kezdte meg működését. A gimnáziumi képzés 2009-től egy nyelvi előkészítő osztállyal indult.

Első érettségizőink 2014-ben ballagtak. Az elmúlt tíz évben iskolánk kétszer is bekerült az ország legjobb középiskolái közé (TOP 100) a kiváló érettségi és kompetenciamérések eredményei miatt. 

Általános Iskola

Büszkék vagyunk arra, hogy az intézményünkben a nevelés-oktatás bibliai értékrenden alapszik, heti két órában bibliaismeretet is tanulnak a diákjaink.

Az ide járó gyerekek egyre szebb és tágas iskolában, családias légkörben tanulnak (az osztályok létszáma átlagosan 25 fő, általában egy osztály van egy évfolyamon).

Évnyitó 2023
Karácsonyi hangverseny

Alapfokú Művészeti Iskola

Iskolánk többcélú intézmény, melynek keretén belül már a kezdetektől működik művészetoktatás, hiszen a tehetséggondozás iskolánk kiemelt céljai között szerepel. 

Óvoda

A bibliai erkölcsi értékeken alapuló nevelő-oktató munkánk gyermekközpontú, tevékenységek útján szerzett tapasztalatok, élmények alapján történik a gyermeki személyiség kibontakoztatása, fejlesztése az egyéni sajátosságok figyelembevételével, a családokkal együttműködve.

Igényes környezetben szeretetteljes, családias légkör veszi körül a gyerekeket. Barátságos játéksarkok biztosítják a szabad játék és a különböző tevékenységek megvalósulását. A tágas, parkosított udvar kedvező feltételeket teremt a kertészkedésre, közlekedési ismeretek elsajátítására is.

Óvoda

A Bethlen Gábor Művészeti Iskolában június hónapban több tanszaki hangversenyt szerveztünk, ami egyben a diákok meghallgatását is jelentette közönség előtt. A helyszín …

Május 28-án a felső tagozatos tanulóinknak gyermeknapi projektnapot tartottunk. Segítőkutyás bemutatóval kezdtük a programot, majd szabadtéren ligetes, bokros területen lézerharcoztak, sportoltak ugrálóváraztak …

Május 8-án művészeti iskolánk diákjai nagy sikerrel vettek részt az V. Weiner Leó Regionális Zongoraversenyen.Eredmények: Balogh Gvendolin- Kiemelt arany minősítésParonai Anna Luca- …

A XVI. Krétakör Művészeti versenyeredményei: Szücs Fanni – Arany minősítésBalogh Gvendolin – Kiemelt arany minősítésParonai Anna Luca – Kiemelt arany minősítés és …

Iskolánkban május 2- án Bibliai Projektnapot rendeztünk. A programok között volt bibliai szereplők jelmezes felvonulása, bábkészítés és bibliai drámajáték, a világ teremtésének …

Az iskola könyvtára 2014-től rendezi főként általános iskolásoknak a házi jellegű „Szövegelő” próza- és versmondó versenyét. Tavaly óta meghívásos alapú regionális rendezvénnyé bővítette …

Diákjainknak a művészeti iskolai foglalkozások mellett lehetőségük van részt venni délutáni  „MűvHely” szakköreinken, ahol Bökönyi Peti bácsi kalauzolja be őket a zenélés …

Felsős diákjainknak 2024. április 23-án egészségnapot tartottunk: szakemberek tanították meg nekünk, hogyan kell segítenünk, ha valaki eszméletét veszti, melyek az újraélesztés lépései, …

Szülői vélemények az iskolánkról

Brigitta véleménye az iskoláról

Brigitta

A Bethlen Gábor Iskola a minőségi oktatást szem előtt tartva tesz hangsúlyt a tanulók erkölcsi nevelésére, a szülőkkel együttműködve, a gyermekek fejlődése érdekében.
Ebben a törekvésben igénybe veszik a tanulók mentális egészségért dolgozó szakemberek és a Szülői Tanács segítségét is.

A tanári kart szakmailag felkészült pedagógusok alkotják,
akik a 21. századi kihívásokat szem előtt tartó, korszerű oktatás elhivatott
szakemberei.