Ballagás 2024

Gimnázium

A nyíregyházi Bethlen Gábor Iskola és Óvoda 2002-ben kezdte meg működését. A gimnáziumi képzés 2009-től egy nyelvi előkészítő osztállyal indult.

Első érettségizőink 2014-ben ballagtak. Az elmúlt tíz évben iskolánk kétszer is bekerült az ország legjobb középiskolái közé (TOP 100) a kiváló érettségi és kompetenciamérések eredményei miatt. 

Általános Iskola

Büszkék vagyunk arra, hogy az intézményünkben a nevelés-oktatás bibliai értékrenden alapszik, heti két órában bibliaismeretet is tanulnak a diákjaink.

Az ide járó gyerekek egyre szebb és tágas iskolában, családias légkörben tanulnak (az osztályok létszáma átlagosan 25 fő, általában egy osztály van egy évfolyamon).

Évnyitó 2023
Karácsonyi hangverseny

Alapfokú Művészeti Iskola

Iskolánk többcélú intézmény, melynek keretén belül már a kezdetektől működik művészetoktatás, hiszen a tehetséggondozás iskolánk kiemelt céljai között szerepel. 

Óvoda

A bibliai erkölcsi értékeken alapuló nevelő-oktató munkánk gyermekközpontú, tevékenységek útján szerzett tapasztalatok, élmények alapján történik a gyermeki személyiség kibontakoztatása, fejlesztése az egyéni sajátosságok figyelembevételével, a családokkal együttműködve.

Igényes környezetben szeretetteljes, családias légkör veszi körül a gyerekeket. Barátságos játéksarkok biztosítják a szabad játék és a különböző tevékenységek megvalósulását. A tágas, parkosított udvar kedvező feltételeket teremt a kertészkedésre, közlekedési ismeretek elsajátítására is.

Óvoda

FELHÍVÁS a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására  PDF.

Iskolánkban első osztálytól van lehetőség SMILE Angol szakkörön való részvételre, az alap óraszámon túl plusz heti egy órában mind az alsó, mind …

Magyar Ifjúsági Robot Kupa Országos Verseny Gyorsépítésű Menekítő Robot Kihívás 2. helyezés: analogWrite Digitális Tudásközpont Nyíregyháza/Bethlen (Bökönyi Levente, Bökönyi Benjámin). Gratulálunk a …

Iskolarádió műsora maghallgatható itt.

Szeretettel gratulálunk tanulóinknak, akik a Bethlen Művészeti Fesztiválon szép eredményeket értek el! Zongoraverseny: Barkóczi Nara- I. helyezésMák Viola- KülöndíjFelkészítő tanár: Szilvási Anna …

A nemzetközi Pí nap alkalmábó,l Pí projektnapon vettek részt az iskola tanulói 03.14.-én. Az általános iskola tanulói a sudoku verseny után Pí …

Határtalanul! Beszámoló HAT-KP-1-2022/1-001404 – Bethlen Gábor nyomábanTanulmányi kirándulás hetedikeseknek Megvalósult Magyarország kormányának támogatásával Résztvevő diákok száma: 29 főKísérőtanárok: Gulyás Csaba, Gulyásné Czine …

„Tudás a tanterem falain túl” programsorozatunk keretében a hetedikes diákok könyvtárlátogatáson vettek részt. Iskolánk kiemelt céljai között szerepel a gondolkodó olvasóvá nevelés, …

Iskolánkban a sakk szakkör több mint tíz éves múltra tekint vissza, ahol átgondolt, kidolgozott didaktikai módszerekkel történik a sakk oktatása a kezdő …

2024. február 24-én lezajlott iskolánk alsós tagozatának a Ki Mit Tud? műsora, ahol minden osztály megmutatta művészi tehetségét!Az estén látott fellépők sok …

SZENT PÁL AKADÉMIAFelvételi a 2024/2025-ös tanévre A Szent Pál Akadémia felvételt hirdet teológia szakos egységes, osztatlan mesterképzésére, nappali és levelező tagozatra. A …

A Wallenberg nyomán országos tanulmányi verseny regionális döntője zajlott le hétfőn. A debreceni regionális döntőn Patai Kitti (11.o.), Reskó Bálint (11.o.), Kusnyerik …

Szülői vélemények az iskolánkról

Brigitta véleménye az iskoláról

Brigitta

A Bethlen Gábor Iskola a minőségi oktatást szem előtt tartva tesz hangsúlyt a tanulók erkölcsi nevelésére, a szülőkkel együttműködve, a gyermekek fejlődése érdekében.
Ebben a törekvésben igénybe veszik a tanulók mentális egészségért dolgozó szakemberek és a Szülői Tanács segítségét is.

A tanári kart szakmailag felkészült pedagógusok alkotják,
akik a 21. századi kihívásokat szem előtt tartó, korszerű oktatás elhivatott
szakemberei.