Nyíregyházi családok étkezési térítési díj támogatása

Étkezési térítési díj támogatás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának kérésére tájékoztatom, hogy a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 21/2021.(VI.25.) önkormányzati rendelete 2023. április 01. napjától módosult a rendkívüli települési támogatásra vonatkozóan.

Az Ör. 14.§ (12a) bekezdése alapján rendkívüli települési támogatás havi ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI díjtámogatásként is megállapíthat azon személy részére,

  • akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap (28.500,-Ft/hó) összegének 250%-át (vagyis 71.250 Ft-ot) , egyedülálló esetén annak 300%-át (vagyis 85.500 Ft-ot) és
  • családjában legfeljebb kettő általános iskolai és nappali munkarendű középiskolai tanuló taníttatásáról gondoskodik és
  • ingyenes vagy kedvezményes étkezésre egyéb jogcímen nem jogosult.

A támogatás mértéke gyermekenként 4 000.-Ft. Amennyiben az étkezési díj az adott hónapban a szociális vetítés alap összegének 15%-át (4.275 Ft-ot) nem éri el, a nyújtható támogatás összege megegyezik a havi étkezési díj mértékével.

A bevezetni kívánt támogatás azon általános és középiskolai korosztály részére nyújt támogatást, segíti a mindennapi étkezést az iskolában, akik egyéb módon nem részesülnek kedvezményben.

Kérelem gyermekétkeztetési díj támogatására letölthető:

http://varoshaza.nyiregyhaza.hu/ugyintezes/szocialis-es-koeznevelesi-osztaly-uegyei/7203

Az igénylés havi rendszerességgel a rendkívüli települési támogatás iránti kérelem című nyomtatvány és mellékletei beadásával történik személyesen a Szociális és Köznevelési Osztályra vagy elektronikus úton.