A 2019/2020-as és a 2020/2021-es tanévben végzett nyolcadikos tanulóink tanulmányi eredményei

A 2019/2020-as és a 2020/2021-es tanévben végzett
nyolcadikos tanulóink tanulmányi eredményei a
középiskolák 9. és 10. évfolyamán

Az elemzés célja

.A 2011. évi CXC. törvény 81. §-ban megfogalmazottak szerint az általános iskoláknak fel kell dolgozniuk a középfokú iskola első két évfolyamán a tanítási év végén elért tanulmányi eredményeket. Természetesen mindezt személyazonosításra alkalmatlan módon. Az elemzést az iskola honlapján vagy annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.
A kapott eredmények kiértékelésével számot tudunk vetni a tanítás-tanulás hatékonyságáról és megoldásokat keresünk annak javítása érdekében. Célunk, hogy a diákok középiskolai eredménye
elérje vagy meghaladja az általános iskolai tanulmányi eredményeket.

Itt letölthető>>>